0
Formularz kontaktowy

Jeśli chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić
przy użyciu poniższego formularza.

Imię i nazwisko:
Twój adres e-mail:
Numer telefonu:
Temat wiadomości:
Odbiorca:
Wiadomość:
Wyrażam zgodę na jednorazowy kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia mi oferty, dotyczącej usług oferowanych przez SKOK.
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną telefonicznie, w celu przedstawienia mi oferty, dotyczącej usług oferowanych przez Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (karty płatnicze).
Przepisz kod zabezpieczający:


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SKOK Energia z siedzibą przy ulicy Hamernickiej 4 lok. 1 w Kozienicach, kod pocztowy: 26-900.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skokenergia.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu Administratora.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Niezależnie od powyższego przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k