0
POŻYCZKI I KREDYTY

 

       

       LINIA POŻYCZKOWA

 

Linia pożyczkowa w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie kredytowej limitu w posiadanym rachunku bieżącym. Wysokość limitu w rachunku bieżącym zależy od historii firmy i jej kondycji finansowej. Ta forma kredytowania jest bardzo wygodna w związku z tym, że firma może uzupełnić stan własnych środków finansowych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz unikać ewentualnych problemów z płynnością w związku z przesunięciami płatności.

 

Okres spłaty: 12 miesięcy

 (z możliwością dwukrotnego przedłużenia)

Kwota: bez ograniczeń

 

Linię pożyczkową BIZNES mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie w SKOK Energia rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego.

 

Odsetki pobierane są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe.

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu – aż do momentu jego uzyskania doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej otrzymać potrzebne środki

 

Zapewniamy uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

 

       

       POŻYCZKA OBROTOWA

 

Twoja firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków?
Chcesz dokonać zakupu produktów, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków?Z Pożyczką Obrotową SKOK ENERGIA

 szybko i korzystnie możesz powiększyć swój potencjał.


Okres spłaty pożyczki: do 36 miesięcy

Kwota pożyczki: bez ograniczeń

 

Pożyczka Obrotowa jest przeznaczona na finansowanie majątku obrotowego firmy i innych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Pożyczkę mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie w SKOK Energia rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego. Wypłata gotówki następuje w formie gotówkowej bądź przelewem na rachunek firmowy. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych w terminach określonych w umowie. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe. 

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu pożyczki – doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej uzyskać potrzebny kapitał.

  

Uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

Brak wymogu udokumentowania przeznaczenia środków wypłaconych z pożyczki.

 

 

     

       KREDYT GOSPODARCZY

 

Twoja firma potrzebuje kapitału na cel:

 

  • OBROTOWY (zapasy, materiały, towary)
  • INWESTYCYJNY (środki transportu, maszyny, urządzenia produkcyjne, wyposażenie, modernizacja i remont środków trwałych, zakup, budowa, rozbudowa nieruchomości)
  • REFINANSOWY (spłata kredytów zaciągniętych w innych instytucjach)


Z Kredytem Gospodarczym SKOK ENERGIA szybko i korzystnie możesz powiększyć swój potencjał.

Okres spłaty: do 96 miesięcy
Kwota: bez ograniczeń

 

Kredyt Gospodarczy mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej dłużej niż 6 miesięcy. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie w SKOK Energia rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego. 

Wypłata gotówki następuje w formie gotówkowej bądź przelewem na rachunek firmowy. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych w terminach określonych w umowie. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe.

  

 

Zapewniamy uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, prawidłowości prognoz zysków oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu – doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej uzyskać potrzebne środki.

 

 
 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k