0
test test
POŻYCZKI I KREDYTY

 

       

       LINIA POŻYCZKOWA

 

Linia pożyczkowa w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego w umowie kredytowej limitu w posiadanym rachunku bieżącym. Wysokość limitu w rachunku bieżącym zależy od historii firmy i jej kondycji finansowej. Ta forma kredytowania jest bardzo wygodna w związku z tym, że firma może uzupełnić stan własnych środków finansowych, przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz unikać ewentualnych problemów z płynnością w związku z przesunięciami płatności.

 

Okres spłaty: 12 miesięcy

 (z możliwością dwukrotnego przedłużenia)

Kwota: bez ograniczeń

 

Linię pożyczkową BIZNES mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie w SKOK Kozienice rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego.

 

Odsetki pobierane są tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe.

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu – aż do momentu jego uzyskania doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej otrzymać potrzebne środki

 

Zapewniamy uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

 

       

       POŻYCZKA OBROTOWA

 

Twoja firma potrzebuje kapitału obrotowego na finansowanie bieżących wydatków?
Chcesz dokonać zakupu produktów, materiałów lub rozliczyć płatności bez naruszania własnych środków?



Z Pożyczką Obrotową SKOK Kozienice

 szybko i korzystnie możesz powiększyć swój potencjał.


Okres spłaty pożyczki: do 36 miesięcy

Kwota pożyczki: bez ograniczeń

 

Pożyczka Obrotowa jest przeznaczona na finansowanie majątku obrotowego firmy i innych potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Pożyczkę mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej. Warunkiem udzielenia pożyczki jest posiadanie w SKOK Kozienice rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego. Wypłata gotówki następuje w formie gotówkowej bądź przelewem na rachunek firmowy. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych w terminach określonych w umowie. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe. 

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu pożyczki – doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej uzyskać potrzebny kapitał.

  

Uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

Brak wymogu udokumentowania przeznaczenia środków wypłaconych z pożyczki.

 

 

     

       KREDYT GOSPODARCZY

 

Twoja firma potrzebuje kapitału na cel:

 

  • OBROTOWY (zapasy, materiały, towary)
  • INWESTYCYJNY (środki transportu, maszyny, urządzenia produkcyjne, wyposażenie, modernizacja i remont środków trwałych, zakup, budowa, rozbudowa nieruchomości)
  • REFINANSOWY (spłata kredytów zaciągniętych w innych instytucjach)


Z Kredytem Gospodarczym SKOK Kozienice szybko i korzystnie możesz powiększyć swój potencjał.

Okres spłaty: do 96 miesięcy
Kwota: bez ograniczeń

 

Kredyt Gospodarczy mogą zaciągnąć osoby fizyczne prowadzące  na terenie Polski działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej dłużej niż 6 miesięcy. Warunkiem udzielenia kredytu jest posiadanie w SKOK Kozienice rachunku bieżącego jako rachunku podstawowego lub pomocniczego. 

Wypłata gotówki następuje w formie gotówkowej bądź przelewem na rachunek firmowy. Kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych w terminach określonych w umowie. Zabezpieczenie: weksel in blanco, zgoda współmałżonka oraz - w zależności od kondycji ekonomiczno - finansowej - inne przewidziane prawem zabezpieczenia osobiste lub rzeczowe.

  

 

Zapewniamy uproszczone i przyspieszone procedury przyznawania pożyczki.

 

Warunkiem uzyskania tego rodzaju kredytu jest udokumentowanie efektywności ekonomicznej, słuszności inwestycji, prawidłowości prognoz zysków oraz dobrze przygotowanych kosztorysów, planów i innych kalkulacji.

 

Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu – doradca poprowadzi Twoją sprawę, pomoże skompletować dokumenty i jak najszybciej uzyskać potrzebne środki.

 

 












 
   
   

 
Copyright © 2014 SKOKKozienice.pl  
 
Projekt i realizacja Arpass M.Grotkowski Sp.k